Επικοινωνία

Στρατηγού Μπρούσαλη 38,
Αγ. Δημήτριος 173 41

τηλ +30 210 9718383

φαξ +30 210 9706421